Το σχέδιό μας για μια Πράσινη Αττική

Θέλουμε η Αττική να είναι πράσινη. Να προστατεύει και να σέβεται το περιβάλλον, να ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και να πρωταγωνιστεί στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Το σχέδιο μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Διαχείριση Απορριμμάτων

 • Νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, όπου το θάψιμο των σκουπιδιών θα αποτελεί παρελθόν.
 • Νέα Πάρκα κυκλικής οικονομίας, με μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών που είναι σύγχρονες αλλά και φιλικές προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
 • Έμφαση στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων.
 • Παροχή τεχνικής συνδρομής στους Δήμους για την υιοθέτηση πράσινων πολιτικών στη διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, με στόχο την επίτευξη εθνικού στόχου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.
 • Γωνιές ανακύκλωσης σε όλη την Αττική και υποστήριξη των δήμων με σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων.
 • Παροχή οικονομικών κινήτρων στους Δήμους, για μείωση της παραγωγής απορριμμάτων.
 • Ορθολογική πολιτική χρέωσης, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
 • Υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων, διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων ανακύκλωσης, αξιοποίηση του παρατηρητηρίου ανακύκλωσης Αττικής.
 • Προώθηση της κυκλικής γεωργίας με παραγωγή λιπασμάτων από ανακύκλωση βιοαποβλήτων.

Αποχέτευση - Βιολογικοί Καθαρισμοί

 • Ολοκληρωμένα έργα με επίκεντρο την Ανατολική Αττική και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, για τη διαχείριση των λυμάτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Ολοκλήρωση και λειτουργία των νέων Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Ενίσχυση του δικτύου αποχέτευσης.
 • Παρεμβάσεις για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Αντιπλημμυρική Προστασία

 • Υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, με προτεραιότητα στις ζώνες υψηλού κινδύνου.
 • Διαρκής καθαρισμός ρεμάτων κι αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρατηρητηρίου ρεμάτων.
 • Επικαιροποίηση μελετών για ενσωμάτωση των δεδομένων,  για τον καλύτερο σχεδιασμό των νέων έργων.

Ενέργεια

 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδικό φωτισμό αρμοδιότητας Περιφέρειας.
 • Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης.
 • Ενεργειακές Αναβαθμίσεις δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και υποδομών.
 • Προώθηση του εργαλείου των ενεργειακών κοινοτήτων.

Πράσινο

 • Εκτεταμένο πρόγραμμα δεντροφυτεύσεων.
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου masterplan για την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων.
 • Αναβάθμιση των χώρων πρασίνου της Αττικής κι αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων κι αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για το σκοπό αυτό.

Βιώσιμη κινητικότητα

 • Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας .
 • Δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας ( βόρειος ποδηλατικός άξονας Γκάζι – Κηφισιά, διαδρομές περιπάτου στο παραλιακό μέτωπο, κλπ.)

Oι 6 άξονες του προγράμματος μας

Παραγωγική Αττική
1 ος

Θέλουμε μια Αττική που θα γίνεται ολοένα και πιο Παραγωγική, με ολοένα και ισχυρότερο αναπτυξιακό αποτύπωμα, ελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας το εισόδημα των πολιτών της. Μία Αττική με αναβαθμισμένες υποδομές, που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών της και την εμπειρία των επισκεπτών της.

Πράσινη Αττική
2 ος

Θέλουμε η Αττική να είναι πράσινη. Που προστατεύει και σέβεται το περιβάλλον, ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και πρωταγωνιστεί στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ασφαλής Αττική
3 ος

Στόχος μας είναι μια Αττική πιο ασφαλής, με έμφαση στην πολιτική προστασία, στην οδική ασφάλεια, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Αττικής, ασχέτως του πού κατοικούν, να αισθάνονται ασφαλείς στις γειτονιές τους.

Ανθρώπινη - Κοινωνική Αττική
4 ος

Θέλουμε η Αττική να είναι Περιφέρεια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης. Μια Περιφέρεια όπου κανείς δεν θα μένει πίσω.

Αττική Περιφέρεια Πολιτισμού και Αθλητισμού
5 ος

Ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός αποτελούν ξεχωριστό στοιχείο της ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Αττική των μεγάλων υποδομών
6 ος

Στην Αττική βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομής , που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας, προστατεύουν το περιβάλλον, αναδεικνύουν τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Close Search Window