Το σχέδιό μας για μια Ασφαλή Αττική

Στόχος μας είναι μια Αττική πιο ασφαλής, με έμφαση στην πολιτική προστασία, στην οδική ασφάλεια, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Αττικής, ασχέτως του πού κατοικούν, να αισθάνονται ασφαλείς στις γειτονιές τους.

 Γι’ αυτό μεταξύ άλλων προβλέπουμε:

Πολιτική Προστασία

 • Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου κι επαρκώς στελεχωμένου Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην Αττική.
 • Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος πολιτικής προστασίας.
 • Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων για Περιφέρεια και Δήμους, αξιοποιώντας τους πόρους του προγράμματος Αιγίς και του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • Ολοκληρωμένο ετήσιο πρόγραμμα καθαρισμών, συντήρησης οδικών δικτύων, διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών και προστασίας των ευαίσθητων υποδομών κοινής ωφελείας της Αττικής.
 • Έμπρακτη στήριξη στους δήμους για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ευθύνες τους στον τομέα αυτό.
 • Συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα κι εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών κι ακραίων καιρικών φαινομένων.
 • Αξιοποίηση και πιστοποιημένη Εκπαίδευση εθελοντών. Ενίσχυση του έργου των Συνδέσμων.

Οδική Ασφάλεια

 • Κατασκευή νέων οδικών αξόνων κι αναβάθμιση υφιστάμενων, με υλοποίηση έργων περιφερειακής, επαρχιακής και δημοτικής οδοποιίας.
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε δρόμους αρμοδιότητας Περιφέρειας. Συνδρομή στους δήμους για αντίστοιχα δημοτικά έργα.
 • Νέες πεζογέφυρες για ασφαλείς μετακινήσεις.
 • Στατικός έλεγχος και παρεμβάσεις ενίσχυσης των γεφυρών της Αττικής.
 • Αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας σε όλο το δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας.
 • Κατασκευή και λειτουργία έξυπνων διαβάσεων.
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων σηματοδοτών με “έξυπνα φανάρια” και λειτουργία καμερών, για αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την βέλτιστη λειτουργία των φαναριών σε σχέση με τον κυκλοφοριακό φόρτο.
 • Εξωραϊσμός πράσινων νησίδων, λειτουργική αναβάθμιση υπόγειων διαβάσεων.
 • Εκπόνηση νέων κυκλοφοριακών μελετών.
 • Αναβάθμιση του Κέντρου Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων στον τομέα της οδικής κυκλοφορίας.

Oι 6 άξονες του προγράμματος μας

Παραγωγική Αττική
1 ος

Θέλουμε μια Αττική που θα γίνεται ολοένα και πιο Παραγωγική, με ολοένα και ισχυρότερο αναπτυξιακό αποτύπωμα, ελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας το εισόδημα των πολιτών της. Μία Αττική με αναβαθμισμένες υποδομές, που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών της και την εμπειρία των επισκεπτών της.

Πράσινη Αττική
2 ος

Θέλουμε η Αττική να είναι πράσινη. Που προστατεύει και σέβεται το περιβάλλον, ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και πρωταγωνιστεί στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ασφαλής Αττική
3 ος

Στόχος μας είναι μια Αττική πιο ασφαλής, με έμφαση στην πολιτική προστασία, στην οδική ασφάλεια, την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Αττικής, ασχέτως του πού κατοικούν, να αισθάνονται ασφαλείς στις γειτονιές τους.

Ανθρώπινη - Κοινωνική Αττική
4 ος

Θέλουμε η Αττική να είναι Περιφέρεια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης. Μια Περιφέρεια όπου κανείς δεν θα μένει πίσω.

Αττική Περιφέρεια Πολιτισμού και Αθλητισμού
5 ος

Ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός αποτελούν ξεχωριστό στοιχείο της ταυτότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Αττική των μεγάλων υποδομών
6 ος

Στην Αττική βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομής , που βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας, προστατεύουν το περιβάλλον, αναδεικνύουν τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Close Search Window