Νέα|

26 Σεπτεμβρίου 2023

Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Στρατηγικοί Άξονες Ανάπτυξης», διοργάνωσε σήμερα στην Αθήνα ο συνδυασμός «Αττική Μπροστά» με επικεφαλής τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέλη επαγγελματικών και εμπορικών Επιμελητηρίων, καθώς και αυτοδιοικητικά στελέχη.

Ομιλητές ήταν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης και ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, Καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης.

 

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Νίκου Χαρδαλιά:

 

 

Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας και τους ομιλητές μας για τις τόσο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους, που αφορούν στον χώρο του επιχειρείν και της καινοτομίας στην Περιφέρειά μας.

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την  μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Όχι μόνο ως προς τον πληθυσμό της, αλλά και σχετικά με μια σειρά οικονομικών και άλλων δεικτών, όπως η συμμετοχή στο ΑΕΠ της Χώρας, το ύψος δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και το επίπεδο δεξιοτήτων ανά απασχολούμενο.

Γεγονός  επίσης είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής, ασκεί έναν πολύ επιδραστικό ρόλο στο σύνολο των μεγεθών της χώρας. Η έκθεση  του ΟΟΣΑ για την πολιτική της Συνοχής (2020) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με ρυθμό ανάπτυξης της χώρας 2% κατά έτος, η Ελλάδα θα επανέλθει σε επίπεδα προ κρίσης σε 15 έτη, ενώ με ρυθμό ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κατά 3% ετησίως, η περίοδος επαναφοράς μειώνεται στα μισά». Αποδεικνύεται έτσι ότι η παραγωγικότητα της Αττικής, είναι το κλειδί για την ανάκαμψη του συνόλου των οικονομικών μεγεθών της Πατρίδας μας.

Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε μέρος του δικού μας σχεδίου για το επιχειρείν, της δικής μας πρόκλησης στο αύριο. Το πρώτο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, σημαντικό μέρος των κονδυλίων που διαθέτει η Περιφέρεια διοχετεύτηκαν για τη διατήρηση σε λειτουργία των χιλιάδων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με παροχή κεφαλαίου κίνησης.

Το δεύτερο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων της Αττικής, ο στόχος μας είναι σαφής: οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα διοχετευτούν στην παραγωγή νέας γνώσης και την αξιοποίησή της στην πραγματική οικονομία και παραγωγή. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας, ο στόχος που θέλω σήμερα να σας παρουσιάσω. Στοχεύουμε στην προώθηση  της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειάς μας.

Ειδικότερα στο νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2021-2027, προβλέπουμε και σχεδιάζουμε περισσότερα από 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Βασική παράμετρος για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών και παρεμβάσεων στο επιχειρείν, αποτελεί η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία εδράζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη Δημιουργική Οικονομία, τη Γαλάζια Οικονομία και τη Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών.

Πιο αναλυτικά, στοχεύουμε να διαθέσουμε:

-20 εκ. για τη στήριξη υφιστάμενων και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών με βάση τους περιφερειακούς τομείς εξειδίκευσης

-40 εκ. για τη στήριξη συνεργατικών μηχανισμών καινοτομίας

– 6 εκ. για την ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών  κέντρων  με την τριτοβάθμια εκπαίδευση

-12 εκ. για την προώθηση διεθνών διαπεριφερειακών συνεργασιών και τη δημιουργία clusters έρευνας και καινοτομίας

-26 εκ. για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στους ΟΤΑ, επαγγελματικούς και λοιπούς φορείς της Αττικής, καθώς και 5 εκ. για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της Υγείας

-10 εκ. για την προσαρμογή των επιχειρήσεων της Αττικής για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που προάγουν το ψηφιακό μετασχηματισμό

-80 εκ. για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και για την προσαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάκαμψή τους.

-20 εκ. για στοχευμένη ενίσχυση επιχειρήσεων και φορέων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

 

Παράλληλα, με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο με τα 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, εξασφαλίζουμε κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε 13 τομείς της οικονομίας της Αττικής, όπως, μεταξύ άλλων, η πράσινη μετάβαση, η επιχειρηματική εξωστρέφεια, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι 13 αυτοί τομείς της οικονομίας της Αττικής μας εξειδικεύονται:

1ον. Στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων

2ον. Στην πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3ον. Στο νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας

4ον. Στο Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

5ον. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6ον. Στην Αγροδιατροφή, την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την αλιεία

7ον. Στη Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

8ον. Στην επιχειρηματική εξωστρέφεια

9ον. Στην ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων

10ον. Στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11ον. Στις μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών

12ον. Στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13ον. Στην επιχειρηματικότητα 360ο

 

Κάθε καθεστώς, κάθε τομέας με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 150.000.000 ευρώ, ο οποίος θα κατανέμεται ανά Περιφέρεια και ανά είδος κινήτρου (κεφαλαιακά κίνητρα και φορολογική απαλλαγή) και επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, που θα υλοποιούνται μέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι πλέον αντιληπτό νομίζω ότι η καλύτερη δυνατή συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και με δεδομένη την στήριξη της Κυβέρνησης (τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Εσωτερικών) θα εξασφαλίσει όσο το δυνατό περισσότερα επενδυτικά σχέδια για τις επιχειρήσεις.

Γιατί θέλω να υπογραμμίσω ότι για εμάς η ενίσχυση της καινοτομίας αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα, διαρκές στοίχημα, κεντρικό ορόσημο πολιτικής.

Γι’ αυτό και θα  αξιοποιήσουμε  τη συνεργασία του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής με το ΕΒΕΑ στην ενίσχυση της δράσης της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) δίνοντας έμφαση σε συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, πρεσβείες ξένων κρατών, καθώς και στη διασύνδεση με clusters, με χρηματοδοτικούς φορείς  και οργανισμούς καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ξέρουμε καλά ότι οι Νεοφυείς επιχειρήσεις θέλουν στήριξη και θα είμαστε εκεί για να τους τη δώσουμε. Ας μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Αποτελεί όχι απλά στοίχημα, αλλά εργαλείο δημιουργίας, αποτελεί μέσο παραγωγής εφαρμοσμένης πολιτικής που απαντά στο μέλλον, στο αύριο! Και αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους μας!

 

Φίλες και Φίλοι,

Θέλουμε μια πιο ασφαλή, πιο πράσινη, πιο κοινωνική και παραγωγική Αττική. Κεντρικοί στόχοι μας θα είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Ειδικότερα οι χρηματοδοτήσεις τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία μας, θα στοχεύουν:

-Στην αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη για την καλύτερη διασύνδεση έρευνας και παραγωγής

-Στην αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό, του καινοτομικού δυναμικού της Αττικής με δράσεις και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας

-Στην ενδυνάμωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, με επενδύσεις που αφορούν την  καινοτομία και την εξωστρέφεια και προάγουν την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος

-Στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Και όλα αυτά, μαζί με την εξαιρετική ομάδα των εργαζομένων μας στην Περιφέρεια, τους Διευθυντές μας, τους συνεργάτες μας που καθημερινά μοχθούν και τους ευχαριστώ για αυτό.

Όλα αυτά θα καταγράφονται και θα παρακολουθούνται μέσω ειδικού μηχανισμού παρακολούθησης σε Περιφερειακό επίπεδο – το Παρατηρητήριο – στη βάση μετρήσιμων δεικτών μεταβολής, αποτελέσματος και πλαισίου, από όπου θα προκύπτει η πορεία εξέλιξης της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας και παραγωγής.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω κλείνοντας ότι, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορούμε και θα πάμε την Αττική πιο μπροστά στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση.

Μπορούμε και θα πάμε πιο μπροστά στη βελτίωση της καθημερινότητας και την τόνωση της ασφάλειας σε όλες τις γειτονιές μας.

Μπορούμε να πάμε πιο μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Με σκληρή δουλειά, μέρα με τη μέρα, βήμα με το βήμα, πράξη με την πράξη.

Γιατί η Αττική είναι ο τόπος μας!

Γιατί η Αττική είναι η ευθύνη μας!

Κάθε μέρα, ένα βήμα μπροστά!

Σας ευχαριστώ θερμά.

 

 

Close Search Window